top of page

/

/

ZANOS / Skid / 

Premier: 29 September 2019 / Praktika Theatre (Moscow)

Golden Mask Award's winner as the Best Theatre Artist of Drama
+ 7 nominations for the Golden Mask Award 2021

Text: Vladimir Sorokin

Direction: Yuryi Kvyatkovskiy

Сhef playwright: Mikhail Degtyarev
Scenography and costume: Polina Bakhtina

Sculptor: Viktor Melamed
Music: Alexey Nadzharov

Sound and multimedia: Andrey Smirny, Dmitry Pavlukov

Video: Ksenia Rochina
Lighting design: Anton Astakhov

Choreography: Alexander Shuisky 

Architect: Maria Zaytseva

Vocal coach: Olga Vlasova

///

Michael
Maxim Vitorgan / Nikolay Fomenko / Andrey Fomin
nata
Mila Kertes
boris
Peter Skvortsov
Denis Yasik
gel
Anastasia Velikorodnaya
Alisa Kretova
people
Anastasia Velikorodnaya
Alisa Kretova
Sergei
Peter Skvortsov
Denis Yasik
Anzor
Alexey Martynov
Gladstone Mahib
tanya
Angelica Katysheva
Alina Nasibullina
colonel
Alexey Smirnov
general
Roman Shevchuk
Nikolay Rodionov
deputy
Alexey Mochalov
judge, security guard, cook
Sergey Fisher
priestess
Julia Dzhulay
a parrot
Askar Nigamedzyanov / Andrey Mineev
half angels
Alexandra Dyoshina
Ekaterina Palagina
Ekaterina Pyzhova
accordion
Nadezhda Reutova
super-tajiki
Dmitry Kryuchkov
Dmitry Loginov

bottom of page